Jazykovka Future
- Licencné podmienky

•Anglictina v MŠ
- Preco my
- Materiál
- Legislatíva

•Kurzy
- AJ pre najmenších
- Aj pre I. a II. stupen ZŠ
- Maturita
- Pre dospelých

•Jazykové tábory
- Pobytové *Letné*
- Info do tábora

•Preklady a tlmocenie

•Fotogaléria

•Prihlášky
- Ako sa prihlásit
- Platba za kurz
- Obchodné podmienky

•Kontakt

Výucba anglictiny v materských školách

Naša jazyková škola sa zaoberá najmä výucbou anglického jazyka detí od 1,5 roka. Vyucujeme vo viacerých materských školách.

Vyucovanie prebieha v malých skupinách a nesie sa v priatelskej atmosfére. Lektor a deti sa navzájom oslovujú krstnými menami. Používajú sa najmodernejšie metodické pomôcky a ucebnice doporucované ministerstvom školstva. Rodicia detí majú možnost si zakúpit aj metodiku so slovníkom k aktuálnej ucebnici. Neucíme holú slovnú zásobu, ale deti si osvojujú jazyk prirodzenou metódou frázy, pesnicky, hry, ... Máme množstvo podporného materiálu ako sú DVD, interaktívne CD, pesnickové CD, obrázkové karty a komiksy. Celým kurzom deti okrem lektora sprevádza bábka Cookie.
Kvalifikovaní lektori, kvalitný výucbový materiál a moderné formy ucenia zabezpecia, že deti sa na hodinách urcite nebudú nudit a tým sa dosiahnu vysoké vzdelávacie výsledky.
O našej hlavnej metodicke a lektorke Mgr. Kataríne Kovácsovej vyšiel v regionálnom denníku clánok plný chvály. O rok neskôr sa o naše úspechy zacal zaujímat aj Slovenský rozhlas v jeho publicistických reláciách a nakrútil aj celú hodinu anglictiny v materskej a aj základnej škole. Rozhovor pre casopis Slovenka si môžete pre vcítat na našej webovej stránke. Stali sme sa silným partnerom Oxford iniversity Press.

Preco zacat s anglictinou co najskôr

Malé deti majú prirodzenú schopnost ucit sa jazyky. Cielom výucby je, osvojit si cudzí jazyk prirodzenou metódou tak, ako sme si osvojovali svoj materinský jazyk, neformálne v imitovanom autentickom prostredí bez gramatických analýz. Prirodzeným prístupom sa snažíme preniest reálny svet do ucebne, za pomoci moderných vizuálnych pomôcok, obrazov, autentických nahrávok a fotografií. Pôsobia motivujúco, osviežujúco spestrujú repertoár výukových prostriedkov. Hra je chápaná ako spontánny nástroj k dosiahnutiu ciela – naucí deti cudzí jazyk a vytvorí k nemu pozitívny vztah. Najvcšší dôraz sa kladie na úvodnú motiváciu a používanie audio a audiovizuálnych pomôcok s autentickými nahrávkami.

FUTURE® method English for children

Jazyková škola FUTURE® vyvinula svoju vlastnú unikátnu metódu: FUTURE® method English for children. Hodiny sú zamerané na podráždenie zvedavosti dietata, co spôsobí, že sa z hodín anglictiny stáva zvláštny a nádherný zážitok. Jednotlivé hodiny obsahujú mnoho vzdelávacích a interaktívnych hier, pesnicky, flash karty, audio a video nahrávky, plagáty, manušky. Hodiny plné hier, hraciek, názorných ukážok a pútavých príbehov majú najlepšiu šancu na udržanie pozornosti detí. Skúsení lektori vedia ako navodit prirodzené anglické prostredie a bezbariérovú komunikacnú atmosféru.

znaky metódy

cestovka future europsky socialny fond letny tabor sacka slavka-mikulinova-fotostudio sportika zaira
Július Kovács - FUTURE, Na karasiny 698/71B, 971 01 Prievidza
ICO: 43412581, DIC: 1077182018, IC DPH: SK1077182018, Bankové spojenie: 2480980755/0200
ochrana súkromia Futureschool © 2017, všetky práva vyhradené