Jazykovka Future
- Licencné podmienky

•Anglictina v MŠ
- Preco my
- Materiál
- Legislatíva

•Kurzy
- AJ pre najmenších
- Aj pre I. a II. stupen ZŠ
- Maturita
- Pre dospelých

•Jazykové tábory
- Pobytové *Letné*
- Info do tábora

•Preklady a tlmocenie

•Fotogaléria

•Prihlášky
- Ako sa prihlásit
- Platba za kurz
- Obchodné podmienky

•Kontakt

Licencné podmienky

Autorom metód je lingvistka, metodicka a pedagogicka Mgr. Katarína Kovácsová. Aby sa zachovala kvalita a ciele vyucovacích metód, môžu nou ucit iba školy, ktoré vlastnia licenciu. Naše metódy sú unikátne a vysoko efektívne. Ak by ste sa radi dozvedeli podmienky používania našich, metód, ako i ich zásady, podmienky školení a spojené s ich režijnými nákladmi, kontaktujte nás na tel. císle.: 0915 / 797 253.

Znacka s Future® má už vo svete jazykov svoje postavenie. Máme dlhorocné skúsenosti, kladné odporúcania od riaditeliek materských škôl, rodicov... Znacka Future® sa buduje už 13 rokov. Ako jedna z troch jazykových škôl sme dostali významnú znacku Oxford quality od prestížneho univerzitného vydavatelstva Oxford Univerzity Press. Vieme zastrešit jazykové vzdelávanie v materských školách, ale rovnako dokážeme zriadit a podporit zriadenie „kamennej jazykovej školy“. Máme vypracovaný systém, marketing, web podporu a co je najdôležitejšie – patentovanú vlastnú efektívnu metódu, ktorou dokážeme konkurovat najlepším európskym znackám. My Vám pomôžeme s „know how“, marketingom, školením lektorov, odporucíme materiálne zabezpecenie a ukážeme Vám efektívnu cestu získavania nových obchodných príležitostí. Po dohode budete môct využívat znacku Future®, naše logo, naše metódy, interné materiálne vybavenie, logo Oxford Quality a bonusy v distribucných sietach, zabezpecujúcich pomôcky na výucbu. A mnoho iných výhod vyplývajúcich z uzavretia zmluvy o spolupráci. Naco si robit konkurenciu, ked môžeme vytvorit úcinnú fúziu, spojit sily a konkurovat kvalitným zahranicným jazykovým školám.

Medzinárodne uznávaných metód, ktorými sa ucí cudzí jazyk je viacero. Všetky sú však písané ako všeobecný recept. Naša metóda zohladnuje požiadavka každej firmy. Sú témy, ktoré potrebujú všetky profesie ako napísat objednávku, stažnost, obchodný list – ale ku každej firme pristupujeme individuálne. Ale vieme všetci že top manažér vo farmaceutickej firme používa na obchodných rokovanie úplne inú slovnú zásobu a slovné spojenia ako top manažér v strojárskom priemysle. Práve preto náš metodik vypracujem špeciálny plán pre vzdelávanie potreby každej firmy ktorá s nami spolupracuje. To je naša pridaná hodnota. Neucíme všetky firmy z tej istej knihy!!!

Naša metóda vychádza z kombinácie prirodzenej metódy, demonštratívnej metódy, reproduktívnej metódy a projektovej metódy.

Požiadavky na kvalifikáciu ucitela a jazykovú školu, ktoré ucí našou metódou sú vysoké. Dôvodom je zachovanie efektívnosti a kvality výucby. Lektori musia byt špeciálne školení a to nie iba z lingvodidaktického hladiska ale aj v sociálnej psychológie hlavne v aktívnom sociálnom ucení. Nemalí dôraz sa kladie na osobnost ucitela, jeho vonkajšie impulzy, jeho vzorové vystupovanie ako i kritické sledovanie hodín kolegov. Dôležité sú vnútorné motivacné impulzy ako sebareflexia na vlastné vystúpenie v skutocnej triede, dôkladná príprava, vyhodnotenie plánu vyucovacej hodiny ako i celkového progresu žiakov.

Preco ucit našou metódou?

Máme najlepšie vybavenú knižnicu a materiálnu základnu. Podporuje nás Oxford University Press – ako jedna z troch jazykových škôl na Slovensku sme boli ocenení Oxford Quality. Máme efektívne internú materiálnu podporu. Špeciálne jedinecné slovníky, ktoré zefektívnia výucbu. Dokážeme vyškolit lektorov a pripravit pre kurz podla potreby podrobný vzdelávací plán, zohladnujúci požiadavky konkrétnej firmy alebo organizácie. Viac o výhodách našej metódy a spolupráce s Future® na 0915 / 797 253.
cestovka future europsky socialny fond letny tabor sacka slavka-mikulinova-fotostudio sportika zaira
Július Kovács - FUTURE, Na karasiny 698/71B, 971 01 Prievidza
ICO: 43412581, DIC: 1077182018, IC DPH: SK1077182018, Bankové spojenie: 2480980755/0200
ochrana súkromia Futureschool © 2017, všetky práva vyhradené