Jazykovka Future
- Licencné podmienky

•Anglictina v MŠ
- Preco my
- Materiál
- Legislatíva

•Kurzy
- AJ pre najmenších
- Aj pre I. a II. stupen ZŠ
- Maturita
- Pre dospelých

•Jazykové tábory
- Pobytové *Letné*
- Info do tábora

•Preklady a tlmocenie

•Fotogaléria

•Prihlášky
- Ako sa prihlásit
- Platba za kurz
- Obchodné podmienky

•Kontakt

Legislatíva

Sme partnerom univerzitného vydavatelstva Oxford University Press (OUP). Preco si nás vybrali zvolili za svojho partnera, a pre aký dôvod si nás volia za partnera aj mnohé materské školy?

Hlavným dôvodom je do detailov vypracovaná legislatíva.

máme metodická podpora zo strany materských škôl – spolupráca s metodickou materských škôl, ktorá sa je clenka tímu, ktorý zohrával dôležitú úlohu pri vetovaní a interpretovaní nového školského zákona. Dodržaná legislatíva, zohladnené medzi predmetové vztahy s ucebnými osnovami materských škôl, dôkladne vypracované ucebné osnovy pre výucbu anglictiny v materských školách a v nich zakomponované kompetencie jazyka podla psycho–motorických predpokladov detí materských škôl na základe štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0.

okrem externej máme kvalitnú aj internú metodickú podporu – zastrešuje ju Mgr. Katarína Kovácsová – fundovaná metodicka, ktorá sa zaoberá výucbou anglictiny pre tých najmenších, vyštudovala ucitelstvo prvého stupna základnej školy a neskôr si doplnila svoju kvalifikáciu o predmet anglický jazyk a literatúra. Má bohaté skúsenosti z viac ako 10 rocnej praxe výucby v základnej škole. V jazykovej škole Future podporuje mladých zacínajúcich lektorov, predáva im skúsenosti z jej praxe, pomáha pri tvorbe prvotných príprav na hodiny, hospituje na hodinách a organizuje pre lektorov odborné školenia, kde sa oboznámia o najnovších trendoch, metódach ucenia a vhodných materiáloch.

dlhorocná spolupráca s OUP – na základe výsledkov a pozitívnych ohlasov rodicov a riaditelov materských škôl. Lektori sa zúcastnujú odborných seminárov na nové publikácie z OUP. Ako jedna z mála jazykoviek na Slovensku, sme pilotovali publikáciu Cookie and friends.

používame vhodný materiál pre deti predškolského veku – nadväznost na ucebnice odporucené ministerstvom školstva na prvý stupen napr. Chatterbox, pestré komponenty – aby zaujali všetky zmysli detí, využívame IKT v rámci výucby.

zaujímavá cena kurzu – u nás neplatia rodicia za znacky a licencie, ale skutocnú hodnotu, zlatá stredná cesta, naše “know how“ budujeme desatrocie a stále pracujeme na atraktívnosti a kvalite vyucovania.

legislatíva SR tvorí alfu a omegu našej práce – BOZ školenia lektorov, osvedcenie o spôsobilosti lektora, prehlásenie o prebratia zodpovednosti pocas výucby, záznam o práci a dochádzke, osnovy vypracované v súlade so vzdelávacím programom každej MŠ – nesmie chýbat v dokumentácii každej lektorky.

zakladáme si na spätnej väzbe našej výucby a spolupráci s rodicmi. Pre rodicov poskytujeme metodickú podporu / poradenstvo, kontakt prostredníctvom mailu – oznamy o akciách a programe jazykovej školy. V každom zariadení sa staráme o neustálu informovanost rodicov prostredníctvom nástenky.

cestovka future europsky socialny fond letny tabor sacka slavka-mikulinova-fotostudio sportika zaira
Július Kovács - FUTURE, Na karasiny 698/71B, 971 01 Prievidza
ICO: 43412581, DIC: 1077182018, IC DPH: SK1077182018, Bankové spojenie: 2480980755/0200
ochrana súkromia Futureschool © 2017, všetky práva vyhradené