Jazykovka Future
- Licencné podmienky

•Anglictina v MŠ
- Preco my
- Materiál
- Legislatíva

•Kurzy
- AJ pre najmenších
- Aj pre I. a II. stupen ZŠ
- Maturita
- Pre dospelých

•Jazykové tábory
- Pobytové *Letné*
- Info do tábora

•Preklady a tlmocenie

•Fotogaléria

•Prihlášky
- Ako sa prihlásit
- Platba za kurz
- Obchodné podmienky

•Kontakt

Pre dospelých

V júni otvárame kurzy: Anglictina pre dospelých
úroven: pre zaciatocníkov

dotácia: 2 hodiny / týžden / 2x50 min.
dlžka kurzu: 2 mesiace
min. pocet úcastníkov: 2 osoby
Obsah:
Beginner – úplný zaciatocník Tento kurz je urcený pre tých, ktorí nemajú žiadne základy anglického jazyka a ani sa ho nikdy neucili. V priebehu tohto kurzu sa študent zoznámi so základnými gramatickými javmi, výslovnostou a štruktúrou anglického jazyka. Študent sa úplne od základov zoznamuje so slovnou zásobou, vetnými konštrukciami a zásadami výslovnosti. Hlavným cielom tohto prípravného kurzu je oboznámit študenta s anglickým jazykom po všetkých jeho stránkach a následne ho pripravit na nástup do vyššieho levelu. Po skoncení kurzu je študent schopný porozumiet jednoduchým vetám, dokáže sa dorozumiet jednoduchým spôsobom, dokáže klást jednoduché otázky a odpovede.

Elementary – zaciatocník Kurz je vhodný pre tých, ktorí majú aspon minimálne základy anglického jazyka, potrebujú si oprášit vedomosti ešte zo školských cias, preopakovat a precvicit si slovnú zásobu tejto úrovne, resp. nanovo zacat so štúdiom anglického jazyka, ktorý kedysi ako tak študovali. V priebehu kurzu sa študent ucí porozumiet základným pojmom a vetám využívaných v každodennom živote. Po skoncení kurzu je študent schopný dorozumiet sa jednoduchým spôsobom, tvorit otázky a podávat adekvátne odpovede.

Cena dvojmesacného kurzu: 75 €
(možnost zakúpit si: Audio CD k výucbe 16,40 € a vstupný filter 3,40 € )
Cena spolu: 94,80 €
Termíny kurzov:
1. jún - júl
2. august - september
3. október - november
Miesto výucby: Prievidza , Partizánske

Iné jazyky
pre Vás aj Vaše deti zabezpecíme výucbu:
• nemeckého jazyka,
• španielskeho jazyka,
• ruského jazyka,
• francúzskeho jazyka,
• talianskeho jazyka.

Využite individuálnu výucbu, resp. mikro skupinu 2 – 4 deti, ktorá zabezpecí lepšiu adaptáciu detí do nového jazyka a zvýši tým kvalitu dosiahnutých výsledkov.

cestovka future europsky socialny fond letny tabor sacka slavka-mikulinova-fotostudio sportika zaira
Július Kovács - FUTURE, Na karasiny 698/71B, 971 01 Prievidza
ICO: 43412581, DIC: 1077182018, IC DPH: SK1077182018, Bankové spojenie: 2480980755/0200
ochrana súkromia Futureschool © 2017, všetky práva vyhradené