Jazykovka Future
- Licencné podmienky

•Anglictina v MŠ
- Preco my
- Materiál
- Legislatíva

•Kurzy
- AJ pre najmenších
- Aj pre I. a II. stupen ZŠ
- Maturita
- Pre dospelých

•Jazykové tábory
- Pobytové *Letné*
- Info do tábora

•Preklady a tlmocenie

•Fotogaléria

•Prihlášky
- Ako sa prihlásit
- Platba za kurz
- Obchodné podmienky

•Kontakt

Preklady a tlmocenie

Preklady

Typ prekladu Cena
Všeobecný z AJ do SJ € 15.00 / 1 NS
Všeobecný zo SJ do AJ € 15.00 / 1 NS
Odborný z AJ do SJ € 20.00 / 1 NS
Odborný zo SJ do AJ € 20.00 / 1 NS
Kontrola anglicky písaného textu € 7.00 / 1 NS

1 NS = 1 normovaná strana, t.j. 30 riadkov x 60 úderov (1800 úderov vrátane medzier).

Príplatky k prekladom

Druh príplatku Cena
Vyhotovenie do 24 hod. 100%
Rukou písané texty 50%

Tlmocenie

Druh tlmocenia Cena
Tlmocenie (konsekventné) € 20.00 / 60`

Cas tlmocenia sa pocíta od príchodu tlmocníka až do jeho odchodu a zaokrúhluje sa vždy na celú aj zacatú polhodinu. U prekladov ceny zahrnajú náklady na 1 vytlacenú kópiu prekladu, prípadne zaslanie prostredníctvom elektronickej pošty.

cestovka future europsky socialny fond letny tabor sacka slavka-mikulinova-fotostudio sportika zaira
Július Kovács - FUTURE, Na karasiny 698/71B, 971 01 Prievidza
ICO: 43412581, DIC: 1077182018, IC DPH: SK1077182018, Bankové spojenie: 2480980755/0200
ochrana súkromia Futureschool © 2017, všetky práva vyhradené