Jazykovka Future
- Licencné podmienky

•Anglictina v MŠ
- Preco my
- Materiál
- Legislatíva

•Kurzy
- AJ pre najmenších
- Aj pre I. a II. stupen ZŠ
- Maturita
- Pre dospelých

•Jazykové tábory
- Pobytové *Letné*
- Info do tábora

•Preklady a tlmocenie

•Fotogaléria

•Prihlášky
- Ako sa prihlásit
- Platba za kurz
- Obchodné podmienky

•Kontakt

Ako sa prihlásit

Zmluvný vztah medzi Spolocnostou a študentom vzniká na základe podpísanej objednávky. Prihlásenie do kurzu je záväzné. Študent môže od zmluvy odstúpit najneskôr 6 dní pred dnom zahájenia kurzu, a to písomne podpísaním a odovzdaním Odhlášky z kurzu. Prípad odstúpenia od zmluvy po riadnom zaplatení je upravený v bode 5.
TELEFONICKY E-MAILOM OSOBNE
císlach
0911 / 797 253
0915 / 797 253
0905 / 860 309
info@futureschool.sk
Pribinov námestie c.3
971 01 Prievidza
cestovka future europsky socialny fond letny tabor sacka slavka-mikulinova-fotostudio sportika zaira
Július Kovács - FUTURE, Na karasiny 698/71B, 971 01 Prievidza
ICO: 43412581, DIC: 1077182018, IC DPH: SK1077182018, Bankové spojenie: 2480980755/0200
ochrana súkromia Futureschool © 2017, všetky práva vyhradené