Jazykovka Future
- Licencné podmienky

•Anglictina v MŠ
- Preco my
- Materiál
- Legislatíva

•Kurzy
- AJ pre najmenších
- Aj pre I. a II. stupen ZŠ
- Maturita
- Pre dospelých

•Jazykové tábory
- Pobytové *Letné*
- Info do tábora

•Preklady a tlmocenie

•Fotogaléria

•Prihlášky
- Ako sa prihlásit
- Platba za kurz
- Obchodné podmienky

•Kontakt

Znaky metódy

silná motivácia: motivácia tvorí najdôležitejší moment výucby, stimuluje zvedavost a záujem detí
praktickost: deti ucíme frázy z bežného života primerané veku a ich potrebám
dynamickost: hodiny majú jasnú osnovu, cinnosti sa striedajú a graduje napätie detí
komunikatívnost: navodenie otvorenej bezbariérovej komunikácie, neriešime gramatiku
efektívnost: efektívne využitie casu a potenciálu detí, rýchle „nabalovanie“ uciva
pestrost: striedanie viacerých foriem a metód výucby a s nimi súvisiace pestré a názorné pomôcky
flexibilita: lektor posúdi skupinu, volí vhodné metódy a formy výucby a je schopný menit cinnosti pocas hodiny prihliadnuc na ich
momentálne vnímanie názornost: na jasných príkladoch evokovat spojitost pomôcok a preberanej témy
humánnost: zohladnovat psycho-motorické predpoklady každého dietata
primeranost: ucebné témy a plány sú konzultované s odborníkmi – detský psychológ, logopéd, metodik pre MŠ a metodik pre výucbu
znaky_metody_basic
cestovka future europsky socialny fond letny tabor sacka slavka-mikulinova-fotostudio sportika zaira
Július Kovács - FUTURE, Na karasiny 698/71B, 971 01 Prievidza
ICO: 43412581, DIC: 1077182018, IC DPH: SK1077182018, Bankové spojenie: 2480980755/0200
ochrana súkromia Futureschool © 2017, všetky práva vyhradené